. Fakta | Výtahové rozvaděče

Fakta

Nedílnou součástí každého výtahu je bezpochyby výtahový rozváděč.  Jeho funkcí je řízení celého výtahu od spínání osvětlení až po snímání polohy a zajištění přesného a plynulého zastavení ve stanici. Základem je mikroprocesorová řídící deska, tiché výkonové spínací prvky a svorkovnice pro snadné připojení všech nutných bezpečnostních a provozních součástí výtahu. Rozváděč dále vysílá signály pro řízení pohonu, a to jak trakčního, tak hydraulického.  Také obstarává přivolání kabiny, otevírání dveří a zobrazování polohy a dalších informací důležitých pro uživatele výtahu.  V neposlední řadě kontroluje správnou funkci výtahu a to zejména z hlediska ochrany přepravovaných osob a všech součástí výtahu.

Rozvaděč umožňuje řízení nových, stávajících, modernizovaných elektrických i hydraulických výtahů. Řízení je bezstykačové, což znamená konec dohadů o hlučnosti při startu a zastavení výtahu.

Programování rozvaděče je velmi intuitivní a výborně vybavené možnostmi, kterými každého zákazníka nadchne (jako příklad sběr dolů, obousměrný, skupinové řízení, předčasné otevírání dveří, a mnoho dalších funkcí).

Komunikace mezi kabinou a nástupišti je řízena přes sériovou linku. V každém podlaží a taktéž i v kabině je umístěn komunikační modul, díky tomu je možno použít pouze jeden (12 ti žilový) vlečný kabel. Tento vlečný kabel obsáhne veškerou komunikaci včetně napájení osvětlení, bezpečnostního obvodu a dalších obvodů.

Rozvaděč je standardně spojován s frekvenčním měničem společnosti Ziehl-Abegg ZAdyn 4C. Tento měnič s využitím bez stykačového řízení motoru je možné doplnit patentovaným modulem, který umožní i bezstykačového řízení brzd. Cílem tohoto řízení výtahu je absolutní ticho v oblasti strojovny.